Хасково

ул. "Рила" 11

0878 375 836 / 038 66 25 67

касови апарати

петролни системи

сервиз

УСЛУГИ

Ремонт на всички видове касови апарати, програмиране и фискализация, гаранционен сервиз.

Ремонт на принтери, скенери, офис техника,електроника.

Ремонт и поддръжка на компютърна техника, инсталиране на потребителски софтуер и хардуер.
Ремонт на периферни устроиства и др...

Ремонт и поддръжка на петролни системи.

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КАСОВИ АПАРАТИ


1. Техническо обслужване :

разходите за транспорт, ремонт и вложени резервни части са за сметка на Абоната

2. Абонаментно сервизно обслужване :

разходите за транспорт и ремонт са за сметка на "Елкомс 2000" ООД

3. Пълно сервизно обслужване :

разходите за транспорт, ремонт и вложени, резервни части са за сметка на "Елкомс 2000" ООД
ЕЛКОМС 2000 предлага 3 различни годишни сервизни абонаментни плана в съответствие с изискванията на клиента. За повече информация, моля свържете се с нас.